De Letselschade Raad stelt Kamer voor Langlopende Letselschadezaken in

In reactie op het rapport van de Universiteit van Utrecht naar de kenmerken van langlopende letselschadezaken, heeft de Minister voor Rechtsbescherming De Letselschade Raad gevraagd uitvoering te geven aan de geformuleerde aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen betreft het instellen van een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken.

Eerlijker en transparanter voor slachtoffers

De instelling van een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) is ontstaan vanuit de redenering dat het in het belang is van slachtoffers letselschades eerlijker en sneller af te handelen. In het ideale stelsel zijn er geen langlopende letselschades* meer, tenzij het slachtoffer zelf te kennen geeft dat de schade nog niet moet worden afgewikkeld. Om de bestaande hoeveelheid langlopende dossiers te reduceren, dient er een tijdelijke oplossing te komen voordat structuurverbeteringen zorgen dat langlopende letselschades überhaupt niet meer voorkomen.

Oplossingen langs drie lijnen

De Letselschade Raad wil het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst verder beperken. Daartoe worden de komende tijd langs drie lijnen diverse maatregelen uitgewerkt:

  1. Bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen door middel van de Kamer LLZ.
  2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren.
  3. Het verbeterde proces blijvend monitoren met klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.

De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken

In haar functioneren is de Kamer LLZ onafhankelijk. De Kamer LLZ bestaat uit een voorzitter en drie leden die zijn aangesteld door het bestuur van DLR:

  • Gerard Roes (voorzitter), oud/staatsraad in de afdeling advisering van de Raad van State, oud-raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden en Den Haag.
  • Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Geertruid van Wassenaer, advocaat-partner en MfN mediator bij Van Wassenaer Wytema Letselschade Advocaten & Mediation.
  • Derk-Jan van der Kolk, advocaat-partner bij Van Traa Advocaten.

Breed gedragen belang

Niet alleen slachtoffers, maar ook verzekeraars hebben een duidelijk belang bij het definitief beëindigen van langlopende letselschadezaken en daarmee belang bij het voorleggen van zaken aan een onafhankelijke Kamer voor Langlopende Letselschadezaken. In de Kamer LLZ denkt De Letselschade Raad een voortvarend antwoord te hebben gevonden op de roep vanuit politiek, media en maatschappij om langlopende letselschadezaken versneld op te lossen. De Kamer LLZ kan laagdrempelige en snelle geschil-oplossing bieden.

Oproep voor het aanmelden bij de Kamer LLZ

De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor het versneld afwikkelen van een langlopende letselschadezaak door een voor beide partijen bindend oordeel van de Kamer LLZ.

Voor alle duidelijkheid: aansprakelijke verzekeraar en letselschade advocaat dan wel belangenbehartiger kunnen zich alleen na wederzijdse instemming melden voor geschilbeslechting door de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken.

Reglement
Hier vindt u het reglement:DLR 21 Reglement Kamer LLZ

Reacties ontvangt de Kamer LLZ graag op: KamerLLZ@deletselschaderaad.nl

*De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) kwalificeert een dossier als “langlopend” indien het dossier langer dan twee jaar open staat.