Eerste Advocatenkantoor optredend voor WA-verzekeraars ingeschreven in het Nationaal Keurmerk Letselschade

De Letselschade Raad is verheugd te kunnen meedelen dat zij OAK advocaten als eerste advocatenkantoor – optredend  voor WA-verzekeraars – kan toelaten tot het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL).

Na een uitgebreide audit voor het NKL heeft OAK-advocaten een positief advies gekregen voor toetreding tot het NKL: van harte gefeliciteerd OAK-advocaten!

Het belang van het Nationaal Keurmerk Letselschade

Met het Nationaal Keurmerk Letselschade wil De Letselschade Raad kwaliteit van dienstverlening herkenbaar maken voor benadeelden van letselschade. Met zijn strikte toelatingsprocedure en – eisen is het Nationaal Keurmerk Letselschade hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland. Het NKL biedt een overzicht van kwalitatief goede dienstverleners die zich als keurmerkhouder onderscheiden in de markt.

De Letselschade Raad is trots op de organisaties die zijn ingeschreven in het NKL: gezamenlijk staan alle keurmerkhoudende organisaties borg voor een integere, snelle en rechtvaardige behandeling van letselschade: dit in het belang van mensen die letselschade hebben opgelopen.

Met deze nieuwe inschrijving in het NKL erkent OAK-advocaten het belang van het NKL: ‘Henk van Katwijk, directeur/advocaat: “mijn stokpaardje is dat de afhandeling van personenschade alleen mag gebeuren met kennis van zaken en op een toetsbare manier. Advocatenkantoren vallen natuurlijk altijd al onder toezicht, maar we wilden het belang van kwaliteit en toezicht benadrukken door ook het keurmerk te behalen. Het is leuk om de eerste WA-advocaat te zijn.’

Inschrijven in het Nationaal Keurmerk Letselschade

Laat deze inschrijving een impuls zijn aan anderen om zich aan te melden bij het NKL en de auditprocedure te doorlopen. De Letselschade Raad neemt de aanmeldingen graag in behandeling.