Eerste letselschadezaak Kamer LLZ succesvol afgerond

De eerste zaak in de pilot ‘Kamer Langlopende Letselschadezaken’ (Kamer LLZ) is succesvol afgerond. Partijen betrokken bij de zaak geven aan de snelheid van handelen een verademing te vinden. De Letselschade Raad verwacht dat er snel meer zaken zullen volgen.

 

“Na uitvoerige gesprekken met alle betrokkenen kan ik zeggen dat deze eerste zaak een groot succes is gebleken, de eerste uitspraak ligt er inmiddels”, vertelt Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad. “We verwachten dat dit succes aanstekelijk werkt, waardoor snel meer partijen zich zullen melden voor een efficiënte geschilbeslechting in langlopende letselschadezaken.”

Vooral de snelheid van handelen nadat een zaak al vele jaren ‘vast’ zit, is een verademing volgens betrokkenen. “Het slachtoffer in deze zaak gaf aan zich voor het eerst daadwerkelijk gehoord te voelen en is zeer tevreden, ongeacht de inhoudelijke beslissing van de Kamer,” vertelt Heeremans verder, “ze kan nu verder met haar leven.”

De essentie van het succes ligt volgens Heeremans in eerste instantie bij de kwaliteit van de Kamer LLZ zelf: “Wanneer hooggekwalificeerde professionals naar een zaak kijken en tot een beslissing komen wordt dat geaccepteerd.”

Aanmelden Kamer LLZ

De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor een versnelde afwikkeling van een langlopende letselschadezaak. Het oordeel dat de Kamer LLZ velt is bindend voor beide partijen. De aansprakelijke verzekeraar en letselschade-advocaat of belangenbehartiger kunnen zich, alleen na wederzijdse instemming, melden voor geschilbeslechting. Aanmeldingen ontvangt de Kamer LLZ graag op: KamerLLZ@deletselschaderaad.nl.

Inhoud uitspraak niet openbaar

De inhoud van de uitspraak is niet openbaar in verband met de privacy van betrokkenen. Ook over het bedrag waarmee de zaak is beslecht, kunnen daarom geen uitspraken worden gedaan.