INFOWIJZER HERSTELGERICHTE DIENSTVERLENING

Sinds de oprichting van deze werkgroep in 2015 hebben de leden zich ten doel gesteld de beroepsgroep verder te professionaliseren. Als onderdeel daarvan heeft de werkgroep in 2019 het document ‘Casuïstiek Herstelgerichte Dienstverlening’ uitgebracht. Recent is nu als eindproduct de ‘Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening’ uitgebracht.

Met deze Infowijzer is getracht inzicht te geven in de diverse disciplines in de herstelgerichte dienstverlening die kunnen worden toegepast bij de verschillende typen slachtoffers.

Op 4 oktober 2022 vond de laatste vergadering van de werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening plaats.

De Infowijzer kan worden gedownload, maar ook in gedrukte vorm worden verkregen, door een mail te sturen naar info@deletselschaderaad.nl.

Ga direct naar de Infowijzer

De werkzaamheden van de werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening zullen worden voortgezet door de op te richten Vereniging Herstelgerichte Dienstverlening, waarmee zij een volwaardige plek in de letselschadesector krijgen.