Rapport onderzoek Langlopende Letselschadezaken gereed

De afwikkeling van letselschadezaken kan lang duren. De oorzaken daarvan zijn echter heel divers. Er is niet één schuldige aan te wijzen. Alle betrokkenen bij de afwikkeling van letselschadezaken dragen bij aan de lange duur van veel letselschadezaken. Dit is de conclusie van het onderzoek dat de Universiteit Utrecht uitvoerde naar waarom de afwikkeling van letselschadezaken soms te lang duurt (langer dan twee jaar).

De Letselschade Raad gaf op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid opdracht hiertoe.

Maatregelen verkorten tijdsduur letselschadezaken
De Letselschade Raad wil het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst verder beperken. Daartoe wil DLR de komende tijd diverse maatregelen uit gaan werken langs drie lijnen:

1. De bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen.

2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren.

3. Het verbeterde proces blijvend monitoren door middel van klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.

Op deze pagina vindt u meer informatie, waaronder het onderzoeksrapport en de managementsamenvatting. Tevens vindt u hier het persbericht dat op 8 september naar buiten is gebracht.

Persbericht

Langlopende letselschadezaken rapport

Langlopende Letselschadezaken managementsamenvatting