WEBINAR en ENQUETE ‘WERKT WERKEN MET ÉÉN MEDISCH ADVISEUR?’

Belangstelling overweldigend

Ruim 200 deelnemers waren aanwezig bij het Webinar op 6 oktober jl. over het ‘Werkt werken met één medisch adviseur’. Een overweldigende opkomst, waarvoor wij, namens De Letselschade Raad, iedereen willen bedanken die heeft meegeluisterd

Deze dank gaat niet in de laatste plaats uit naar alle personen die de enquête hebben ingevuld over de Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’. Wij constateerden dat de enquête meer respons gaf dan in 2019. Betekent dit dat de Aanbeveling meer in de belangstelling staat?

Aanleiding Webinar en enquête

Voor De Letselschade Raad was het belangrijk om de Aanbeveling en de werking daarvan in de praktijk weer onder de aandacht te brengen in de letselschadebranche.

Het werken met één onafhankelijk medisch adviseur wordt gezien als een belangrijke oplossing voor een aantal knelpunten in het medisch traject. Ook wordt het werken met één medisch adviseur als één van de oplossingen gezien in reactie op het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken.

Rianka Rijnhout gaf tijdens het Webinar een inleiding op dit onderwerp.

Remco Heeremans reflecteerde op het onderwerp door in te gaan op hetgeen de Letselschade Raad verneemt van partijen over de Aanbeveling.

Aansluitend nam dagvoorzitter Barbara van der Rest, de panelleden Annemieke van Reenen – ten Kate, Stan Teuben en de Laurens Buisman mee in de discussie over het onderwerp.

In het PPS-Bulletin staan twee artikelen over het Webinar. Graag verwijzen wij naar deze artikelen: https://ppsbulletin.verzekeraars.nl/pps-bulletin-4-2022/actueel-2 en https://ppsbulletin.verzekeraars.nl/pps-bulletin-4-2022/actueel-3

Om het werken met één medisch adviseur uit te blijven dragen, zullen wij de  diverse vragen die tijdens het Webinar werden gesteld en ook de uitkomsten van de gehouden enquête  gebruiken als input voor een vervolg op het Webinar. Graag roepen wij nu al wel de letselschadeprofessionals op Werken met één medisch adviseur: gewoon doen!