Leden Platformoverleg

Het Platformoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende koepel- en beroepsorganisaties.

Leden Platformoverleg

 • mr. T.H.J. Joustra, voorzitter
 • niet vervuld (ANWB)
 • mr. Rosa Jansen (Slachtofferhulp Nederland)*
 • vacature (Verbond van Verzekeraars, Rechtsbijstandsverzekeraars)
 • Stan Teuben (Verbond van Verzekeraars, WAM-verzekeraars)
 • mr. Irene Heikens (Verbond van Verzekeraars, medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • mr. Robert Andriessen (NIVRE)*
 • mr. Annemiek van Reenen-ten Kate (NIS)
 • Rini Withagen (NLE)
 • Petr Pliva (GAV)
 • Erwin Audenaerde (NVvA)
 • mr. Armin Vorsselman (LSA, toehoorder)
 • mr. Liselotte van Hoppe (Ministerie van Veiligheid en Justitie, toehoorder)

*)   bestuurslid van De Letselschade Raad

Plaatsvervangend leden

Bij verhindering worden de leden van het Platformoverleg vervangen door:

 • vacature (ANWB)
 • Monique Toonen (Slachtofferhulp Nederland)
 • vacature (Verbond van Verzekeraars, WAM-verzekeraars)
 • vacature (Verbond van Verzekeraars, Rechtsbijstandsverzekeraars)
 • vacature (Verbond van Verzekeraars, medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • mr. Berth Groot (NIVRE)
 • mr. Inkie Stoop (NIS)
 • Mark van Dijk (NLE)
 • vacature (GAV)
 • Bas Hagoort (NVvA)
 • mr. Nicole Bastiaans (LSA, toehoorder)
 • vacature (Ministerie van Veiligheid en Justitie, toehoorder)