Bureau medewerkers

Voor het coördineren en faciliteren van activiteiten beschikt De Letselschade Raad over een Bureau. De medewerkers van het bureau ondersteunen en faciliteren de letselschadebranche bij het organiseren van projecten en bijeenkomsten.

Bij het Bureau van De Letselschade Raad zijn werkzaam:

 

mr. drs. Remco Heeremans, directeur

 

 

 

mw. Sonja Plooij, office manager

 

 

 

mr. Marieke van Werkhoven, senior beleidsmedewerker

 

 

 

drs. Pauline Verhoeven-Thuis, senior beleidsmedewerker