Licht letsel inclusief smartengeld

De Richtlijn is opgesteld om te zorgen voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke afwikkeling van schades met licht letsel.

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld is in het bijzonder nuttig voor slachtoffers die zich niet laten bijstaan door een belangenbehartiger. De richtlijn bevat enkele duidelijke definities en voorziet in toereikende voorschotten voor het slachtoffer.

Belangrijk is dat de verzekeraar van het slachtoffer geen finale kwijting verlangt. Als er nog geen zicht is op de ernst van het letsel, is het mogelijk de richtlijn voorlopig toe te passen.

Wat is licht letsel?

Van ‘licht letsel’ is sprake als:

  1. Het letsel geneest binnen zes maanden restloos (m.u.v. normale, niet ontsierende littekens) en er treden geen complicaties op.
  2. Het letsel leidt niet of slechts tijdelijk tot arbeidsongeschiktheid (daaronder valt ook huishoudelijk werk).
  3. Na 6 maanden zijn verder geen medische behandelingen of controles nodig.

Bij licht letsel moet u denken aan:

  • Wonden, waarbij geen zenuwen zijn geraakt en die eventueel door de huisarts of poliklinisch kunnen worden behandeld
  • Brandwonden van 1e graad (roodheid) of 2e graad (blaarvorming)
  • Kneuzingen (blauwe plekken) en verzwikkingen (enkel)
  • Eenvoudige botbreuken, dat wil zeggen breuken die niet doorlopen in een gewricht, geen botten door de huid heen, geen schade aan bloedvaten en zenuwen, geen verbrijzeling van bot
  • Nierkneuzing, miltscheur, klaplong
  • Schade aan het gebit dat met maximaal drie tandheelkundige behandelingen is te herstellen