Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

De Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding gaat over de vergoeding van diverse kosten van een tijdelijk verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum als gevolg van een ongeval, medisch incident of misdrijf.

De vergoeding van reiskosten is geregeld in De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding.

Met ingang van 1 januari 2017 gelden de volgende bedragen:

Het normbedrag bij opname in een ziekenhuis is € 28 per dag.
Het normbedrag voor een tijdelijk verblijf in een revalidatiecentrum is € 14 per dag.

Download

Rechterlijke uitspraken