Richtlijnen geïndexeerd

In december 2023 is wederom gekeken of en zo ja, welke Richtlijnen moeten worden geïndexeerd.  De methode van indexering van de Werkgroep Normering is daarvoor gebruikt.

In de ‘Analyse Indexering Letselschade Richtlijnen 2024’ kunt u lezen hoe de nieuwe bedragen tot stand zijn gekomen.

 

Als u op de links aan de rechterzijde op onze pagina Richtlijnen klikt, komt u op de pagina van de richtlijn naar keuze.

U vindt de nieuwe richtlijn bij ‘downloads’ op de pagina van de richtlijn naar keuze.

Op de pagina downloads en publicaties treft u alle richtlijnen van 2024 aan.

Wilt u meer weten over indexering, klik op: indexering.