Richtlijnen geïndexeerd

In december 2020 is wederom gekeken of en zo ja, welke Richtlijnen moeten worden geïndexeerd. Dit keer bleek dat noodzakelijk te zijn voor de Richtlijnen Studievertraging, Huishoudelijke Hulp,  Ziekenhuis- en  Revalidatiedaggeldvergoeding en voor de Richtlijn Zelfwerkzaamheid. Voor de Richtlijnen Licht Letsel en Kilometervergoeding bleek indexering per 1 januari 2021 niet noodzakelijk.

Nieuw dit keer is dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe de indexering van de Richtlijnen wordt berekend: in de ‘Analyse Indexering Letselschade Richtlijnen 2021’ kunt u lezen hoe de nieuwe bedragen tot stand zijn gekomen en waarom andere bedragen (dit jaar) niet worden geïndexeerd.

U vindt de nieuwe richtlijnen op onze pagina Richtlijnen.