VU ontwikkelt ‘screener’ voor ‘moeilijk objectiveerbare klachten’

Uit internationaal onderzoek blijkt dat van alle verkeersslachtoffers ongeveer 20% chronische, moeilijk objectiveerbare klachten ontwikkelt. Ook is uit de wetenschappelijke literatuur bekend dat er een verband bestaat tussen psychosociale factoren, zoals angst, depressie, een laag vertrouwen in het eigen herstel, een gevoel van onrechtvaardigheid en problematische omstandigheden en het ontwikkelen van chronische klachten.

Tot nu toe is er alleen onderzoek gedaan waarin die factoren los van elkaar werden onderzocht. Er bestaat echter nog geen onderzoek naar de combinatie van deze factoren. De onderzoekers van de VU willen juist die combinatie van factoren bestuderen. Zij hopen een screeningsinstrument te ontwikkelen waarmee in een vroeg stadium vastgesteld kan worden of een verkeersslachtoffer een verhoogde kans heeft op chronische moeilijk objectiveerbare klachten. Er bestaat dan ook goede hoop dat dit inderdaad mogelijk zal blijken.