Conceptrichtlijn Rekenrente nog in ontwikkeling

Uit signalen uit de praktijk blijkt dat de conceptversie van de Richtlijn Rekenrente nu al in de praktijk wordt gehanteerd bij dossierafwikkeling. Daardoor is verwarring en onrust ontstaan, hetgeen De Letselschade Raad betreurt.

Toelichting op de werkwijze van de Werkgroep Normering en de status van een conceptrichtlijn.

Het totstandkomingsproces van de conceptrichtlijn Rekenrente bevindt zich momenteel in de fase dat, volgens de Werkmethodiek in 10 stappen, externe consultatie plaatsvindt. In deze fase worden letselschadeprofessionals geconsulteerd over de conceptversies van richtlijnen, om daarmee feedback te genereren en te verifiëren of er draagvlak voor is. Op deze manier nemen meer letselschadeprofessionals dan alleen de leden van de werkgroep zelf kennis van de conceptversies van richtlijnen.

De conceptrichtlijn Rekenrente is inmiddels verspreid onder de achterbannen van de Werkgroep Normering, geheel in lijn met de werkafspraken die de werkgroep met de betrokken marktpartijen heeft gemaakt.

Het commentaar op de conceptrichtlijn vormt de basis voor de volgende conceptversie van de beoogde richtlijn. Uiteindelijk moet het Platformoverleg van De Letselschade Raad alle conceptrichtlijnen goedkeuren. Zo ver is het met de conceptrichtlijn Rekenrente op dit moment nog niet.

De Letselschade Raad benadrukt dat conceptversies – van welk document ook – niet meer zijn dan dat. De conceptrichtlijn Rekenrente is momenteel in ontwikkeling en er kan nog van alles in wijzigen.

De conceptrichtlijn Rekenrente heeft op dit moment dan ook (nog) niet de status van richtlijn van De Letselschade Raad.

De Letselschade Raad ondersteunt nadrukkelijk niet het als officiële bron hanteren van een conceptversie van een nog in ontwikkeling zijnde richtlijn.

Mocht u meer willen weten over de werkmethodiek en actualiteiten rondom de werkzaamheden van de Werkgroep Normering, dan kunt u contact opnemen met De Letselschade Raad. De Letselschade Raadsdag op 16 november aanstaande biedt aan professionals werkzaam in de letselschadebranche de gelegenheid daarvan kennis te nemen.

Meer over De Letselschade Richtlijnen en de Werkgroep Normering