Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims

Naar aanleiding en met inachtneming van de feedback op het concept-rapport van de Erasmus School of Law, tijdens en na de consultatieronde van 10 oktober 2018, is het definitieve rapport ‘Naar een Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims’ opgeleverd. Dit rapport vindt u op de Actualiteitenpagina bij het kopje Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims.

Kijk voor dit rapport op ://deletselschaderaad.nl/activiteit/gedragscode-behandeling-beroepsziekten/
Naar aanleiding van dit rapport en de geluiden vanuit de betrokken partijen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toestemming gegeven om  voort te gaan met dit project.

Meer informatie over het project Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims