Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims

Naar aanleiding en met inachtneming van de feedback op het concept-rapport van de Erasmus School of Law, tijdens en na de consultatieronde van 10 oktober 2019, is het definitieve rapport ‘Naar een Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims’ opgeleverd. Dit rapport vindt u op de Actualiteitenpagina bij het kopje Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims.

Kijk voor dit rapport op ://deletselschaderaad.nl/activiteit/gedragscode-behandeling-beroepsziekten/
Naar aanleiding van dit rapport en de geluiden vanuit de betrokken partijen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toestemming gegeven om  voort te gaan met dit project.