Kilometervergoeding

Reiskosten in verband met letselschade komen voor vergoeding in aanmerking. De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding geeft een normbedrag per kilometer.

Het normbedrag in de Richtlijn Kilometervergoeding is per 1 januari 2017 naar beneden bijgesteld naar € 0,26 (was € 0,29).

Indexering van deze Richtlijn gebeurt op basis van gegevens en berekeningen afkomstig van de ANWB. In 2015 zijn de brandstofkosten fors gedaald, welke daling heeft doorgezet in 2016. Eind 2016 werd reeds aangekondigd dat, indien de variabele kosten over 2016 met minder dan 6,25% zouden zijn gestegen ten opzichte van de vorige wijziging, voor 2017 het normbedrag naar beneden zou worden bijgesteld. Dit is nu het geval.

Onder de richtlijn vallen:

  • Reiskosten van gezins- en naaste familieleden voor het bezoeken van het slachtoffer in het ziekenhuis en bij tijdelijk verblijf in een revalidatiecentrum.
  • Reiskosten van het slachtoffer voor bezoeken aan artsen, fysiotherapeuten en andere beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de medische behandeling, alsmede voor bezoeken aan een Bureau Slachtofferhulp en andere belangenbehartigers.

Download

Rechterlijke uitspraken