Kilometervergoeding

Reiskosten in verband met letselschade komen voor vergoeding in aanmerking. De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding geeft een normbedrag per kilometer.

Het normbedrag in de Richtlijn Kilometervergoeding is per 1 januari 2024 net als in 2023 € 0,33.

Indexering van deze Richtlijn gebeurt op basis van gegevens en berekeningen afkomstig van de ANWB.

Onder de richtlijn vallen:

  • Reiskosten van gezins- en naaste familieleden voor het bezoeken van het slachtoffer in het ziekenhuis en bij tijdelijk verblijf in een revalidatiecentrum.
  • Reiskosten van het slachtoffer voor bezoeken aan artsen, fysiotherapeuten en andere beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de medische behandeling, alsmede voor bezoeken aan een Bureau Slachtofferhulp en andere belangenbehartigers.