WEBINAR en ENQUETE ‘WERKT WERKEN MET ÉÉN MEDISCH ADVISEUR?’

Belangstelling overweldigend

Ruim 200 deelnemers waren aanwezig bij het Webinar op 6 oktober jl. over het ‘Werkt werken met één medisch adviseur’. Een overweldigende opkomst, waarvoor wij, namens De Letselschade Raad, iedereen willen bedanken die heeft meegeluisterd

Deze dank gaat niet in de laatste plaats uit naar alle personen die de enquête hebben ingevuld over de Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’. Wij constateerden dat de enquête meer respons gaf dan in 2019. Betekent dit dat de Aanbeveling meer in de belangstelling staat?

INFOWIJZER HERSTELGERICHTE DIENSTVERLENING

Sinds de oprichting van deze werkgroep in 2015 hebben de leden zich ten doel gesteld de beroepsgroep verder te professionaliseren. Als onderdeel daarvan heeft de werkgroep in 2019 het document ‘Casuïstiek Herstelgerichte Dienstverlening’ uitgebracht. Recent is nu als eindproduct de ‘Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening’ uitgebracht.

Eerste letselschadezaak Kamer LLZ succesvol afgerond

De eerste zaak in de pilot ‘Kamer Langlopende Letselschadezaken’ (Kamer LLZ) is succesvol afgerond. Partijen betrokken bij de zaak geven aan de snelheid van handelen een verademing te vinden. De Letselschade Raad verwacht dat er snel meer zaken zullen volgen.