De Letselschade Raad informeert

Hiermee informeert De Letselschade Raad over diverse relevante onderwerpen en aanvullingen op de website.

  1. Aanbeveling ‘Werken met één medische adviseur’: aanvullende vragen na het Webinar over de werking van de Aanbeveling  zijn beantwoord door de leden van de Werkgroep Normering in een ‘Q & A’. Deze Q & A is hier te vinden.
  2.  Vragen over indexeringen Richtlijnen: vragen na de publicatie van de Richtlijnen van De Letselschade Raad over indexering zijn beantwoord door de leden van de Werkgroep Normering in een Q en A. Deze Q & A is hier te vinden.
  3. Kamer LLZ: in samenwerking met de leden van de Kamer LLZ is een overzicht samengesteld van gewezen uitspraken door de Kamer LLZ. Deze uitspraken zijn hier te vinden.
  4. Interview over de vernieuwde GOMA: met leden van de PC GOMA is een interview geschreven, met de titel ‘De vernieuwde GOMA: voor betere afwikkeling van medische aansprakelijkheid’. Lees het gehele interview hier.
  5. Project Herstelbemiddeling: De Letselschade Raad heeft samen met Perspectief Herstelbemiddeling en het Verbond van Verzekeraars bij Nationale Nederlanden gesproken over ‘Herstelbemiddeling’ en de mogelijkheid van de inzet van herstelbemiddeling in letselschadezaken. Zie hier meer over het project herstelbemiddeling.