Aanbeveling ‘Werken met één medisch Adviseur’

Het werken met één onafhankelijk medisch adviseur wordt gezien als een belangrijke oplossing voor een aantal knelpunten in het medisch traject. Ook wordt het werken met één medisch adviseur als één van de oplossingen gezien in reactie op het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken.

 

Vanaf 23 november 2018 kan er gewerkt worden met de Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’. Door diverse partijen in de letselschadebranche is het werken met een medisch adviseur volgens deze Aanbeveling opgepakt. Het is echter wenselijk dat meer partijen via deze methode gaan werken.

Webinar en enquête:

Om de Aanbeveling en de werking daarvan in de praktijk weer onder de aandacht te brengen, heeft de Letselschade Raad het ‘ Webinar: ‘Werkt werken met een medisch adviseur’ georganiseerd en een enquête uitgezet over de werking van de Aanbeveling in de praktijk. In het bijgaande artikel met een verslag van dit Webinar, staan de belangrijkste aandachtspunten van het Webinar. Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat het ‘werken met één onafhankelijk medisch adviseur’, positief uitwerkt voor het slachtoffer en de uiteindelijke schaderegeling, maar er is nog terughoudendheid.
De Letselschade Raad roept de letselschadeprofessionals op: ‘Werken met één medisch adviseur: gewoon doen!

Vragen en opmerkingen

Met behulp van ervaringen, suggesties en commentaar kunnen in de toekomst verbeteringen worden opgenomen in de Aanbeveling. Uw reactie op de inhoud van de Aanbeveling wordt dan ook op prijs gesteld. U kunt uw vragen/reactie sturen naar info@deletselschaderaad.nl.