Zelf regelen of hulp zoeken?

Het is altijd raadzaam om een deskundige belangenbehartiger in te schakelen voor het regelen van uw schade.

Deze belangenbehartiger onderneemt namens u de benodigde actie, geeft u advies over de (juridische) mogelijkheden en onderhoudt de contacten met de aansprakelijke verzekeraar. Hij of zij zal, als dat nodig is, andere deskundigen betrekken. Het kan zo zijn dat de schade groter is dan u eerst dacht, of er kan een discussie ontstaan met de verzekeraar. Een belangenbehartiger staat u met raad en daad bij.

Deskundig advies

Het beroep belangenbehartiger is niet wettelijk beschermd; iedereen mag zich zo noemen en zijn of haar diensten aanbieden. Neem dan ook de tijd om een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger te vinden.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Op basis van de polisvoorwaarden gaat een belangenbehartiger of advocaat voor u aan de slag. Rechtsbijstandverzekeraars vallen onder het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Deskundige letselschadebureaus vindt u in het Nationaal Keurmerk Letselschade overzicht.

Kosten

Overleg vooraf met uw belangenbehartiger wat u kunt verwachten aan kosten.

Hulp van rechtsbijstandverzekeraar

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Schakel die dan meteen in.

In de polisvoorwaarden staat of u recht heeft op rechtsbijstand in geval van letselschade. Zo ja, dan kost de rechtsbijstand u niets. Wel kan er een maximum bedrag gelden.

De rechtsbijstandverzekeraar probeert uw schade te verhalen door inzet van gespecialiseerde juristen en advocaten. U ontvangt individuele rechtshulp en uw dossier wordt op een deskundige, onafhankelijke manier afgewikkeld.

Hulp van letselschade-expert

Een deskundige letselschade-expert kan u bijstaan en adviseren. Hij of zij onderzoekt samen met u wat uw schade precies is en of u de schade kunt verhalen. Uw belangenbehartiger overlegt over uw zaak met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Bestaat er onenigheid over de schuldvraag? Uw belangenbehartiger kan deze juridische discussie voor u voeren.

Lukt het niet om tot overeenstemming te komen? Bij schadeclaims tot € 25.000 kan de letselschade-expert uw zaak voor de rechter brengen en is het niet nodig hiervoor een advocaat in te schakelen.

Deskundige letselschade-experts staan ingeschreven in het NIVRE Register.

Hulp van letselschade-advocaat

Ook een advocaat kan u bijstaan en adviseren. De advocaat stelt de aansprakelijke partij of diens verzekeraar namens u aansprakelijk. Bestaat er onenigheid over de schuldvraag? Een advocaat of een belangenbehartiger kan deze juridische discussie voor u voeren. Alleen een advocaat kan uw zaak voor de rechter brengen.

Letselschade is een bijzonder specialisme. In letselschade gespecialiseerde advocaten zijn te vinden via de Vereniging voor Letselschade Advocaten(LSA) en de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).

Hulp van familielid of vriend

Overweegt u om uw (letsel)schade te verhalen met hulp van een vriend of familielid?

Om er zeker van te zijn dat uw letselschadezaak goed behandeld wordt, is het toch altijd raadzaam om ook advies in te winnen bij een professionele en deskundige belangenbehartiger. Bij de meeste kantoren is het intakegesprek gratis en vrijblijvend.