Wat kunt u zelf doen na een ongeval?

Na een verkeersongeval komt er vaak veel op u af. Uiteraard gaat de eerste zorg uit naar eventuele slachtoffers, maar daarna moet er van alles geregeld worden.

Online vraagbaak

De Letselschade Raad biedt u op deze site uitgebreide informatie over de emotionele, medische, juridische, sociale en financiële gevolgen van een verkeersongeval. De inhoud van de site is geschreven door professionals uit de letselschadepraktijk en verkeersslachtoffers. Deze site helpt u op weg.

Het is verstandig een aantal acties meteen te ondernemen. Hieronder vindt u een overzicht van deze acties.

Contact Helpt

Bent u als slachtoffer of veroorzaker betrokken (geweest) bij een verkeersongeval? 
In gesprek gaan met de ander kan rust geven. Mogelijk vindt u het moeilijk om de eerste stap te zetten. Maar de ervaring leert dat contact met de ander helpt.

Op de website Contact helpt vindt u podcasts van gesprekken met betrokkenen bij verkeersongevallen: zowel slachtoffers als veroorzakers.

 

Arts raadplegen

Heeft u letsel opgelopen, dan moet u snel medische hulp inschakelen. Als u per ambulance bent vervoerd, heeft een arts naar de verwondingen gekeken. Is dat niet gebeurd, bezoek dan de huisarts. Ook voor de latere juridische afhandeling is dit essentieel.

Uw klachten na het ongeval moeten medisch worden vastgelegd. Als u niet naar uw huisarts gaat, bestaat de kans dat u later niet meer kunt aantonen dat het letsel is veroorzaakt door het ongeval.

Ziekmelding

Als werknemer moet u uw werkgever zo spoedig mogelijk melden dat u niet kunt werken. Het is belangrijk dat uw werkgever weet dat u arbeidsongeschikt bent als gevolg van een ongeval, waarvoor een derde aansprakelijk is. Uw werkgever kan het netto doorbetaalde loon in sommige gevallen namelijk verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Ook kan de werkgever de kosten van uw re-integratie verhalen op de veroorzaker.

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Licht dan zo snel mogelijk uw verzekeraar in.

Hebt u een vervanger nodig die u helpt bij uw bedrijfsuitoefening? Soms zijn er mogelijkheden via de brancheorganisatie.

Verzekering(en) inschakelen

Heeft u schadeposten die onder de dekking van een eigen verzekering vallen? Het is altijd verstandig deze schade dan eerst bij uw eigen verzekeraar te claimen, zoals uw zorgverzekeraar of autoverzekeraar (WAM-verzekeraar). Via de eigen verzekeraar krijgt u de schade doorgaans sneller vergoed. Uw verzekeraar heeft de mogelijkheid de schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Het Schema ‘Eigen Verzekeringen’ onder de Downloads en Links rechts op deze pagina geeft een overzicht van (eigen) verzekeringen die van belang kunnen zijn bij schade door een ongeval. Is een schadepost niet gedekt bij uw eigen verzekeraar? Dan kunt u deze schadepost claimen bij de aansprakelijke tegenpartij of diens verzekeraar.

Zo nodig: hulp inroepen

Na een ongeval kunt u voor hulp of informatie terecht bij een aantal instanties. De belangrijkste zijn Slachtofferhulp Nederland en ANWB (bij verkeersongevallen).

Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en emotionele ondersteuning na een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk. Deze hulp is gratis. Eventueel komt een deskundige medewerker bij u thuis. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. Slachtofferhulp Nederland beschikt over regionale kantoren.

Zoekt u iemand die uw belangen behartigt en namens u uw letselschade regelt? Betrouwbare en deskundige belangenbehartigers vindt u bijvoorbeeld in het Nationaal Keurmerk Letselschade overzicht.

Leden van de ANWB krijgen gratis online juridisch advies op het gebied van verkeer, recreatie en toerisme.

Meer over hulp bij het verhalen van schade