Fusie met Stichting Keurmerk Letselschade op 1 januari 2017

Door de fusie met de Stichting Keurmerk Letselschade (SKL) is op 1 januari 2017 één nieuw, onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor de letselschade branche ontstaan: het Register Letselschade. Dit register vervangt de registers GBL en GOMA van De Letselschade Raad en het keurmerk van SKL.

De Letselschade Raadsdag 2016

Gelukkig GBL!

Op donderdag 17 november 2016 vond De Letselschade Raadsdag plaats. Deze stond dit jaar in het teken van het het 10-jarig bestaan van de GBL.

 

Congres Aansprakelijkheid bij Medische Incidenten

Donderdag 1 december 2016 Theater Het Spant te Bussum.
In de GOMA staan de te ondernemen acties opgesomd na het ontstaan van medisch letsel. Maar wat zijn eigenlijk de behoeften van de patiënt wanneer er een incident voorvalt?