GOMA Symposium 12 mei 2017 Aanmelden kan nu!

Op vrijdagmiddag 12 mei 2017 vindt het jaarlijkse GOMA Symposium, met als titel ‘JUST TRUST’, plaats. Sprekers vanuit verschillende disciplines lichten het thema ‘Vertrouwen’ toe. Waarom is vertrouwen belangrijk, wat gebeurt er als vertrouwen ontbreekt en hoe kan het worden hersteld?

Impressie lancering Register Letselschade

Voor zo’n 50 aanwezigen opende Victor Jammers, in zijn hoedanigheid van bestuurslid van De Letselschade Raad en oud-bestuurslid van de voormalige Stichting Keurmerk Letselschade, de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het nieuwe Register Letselschade.

Nieuwe website!

Op 3 maart 2017 is de nieuwe website van De Letselschade Raad live gegaan! De site is nog onder constructie.

Training Werken met de GBL en de Medische Paragraaf 6 november 2017

U wilt de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 naleven, maar wat betekent dat voor uw werk in de praktijk? Voor de communicatie met de benadeelde? Wat houdt het criterium ‘proportioneel’ praktisch gezien in? Wat voor opstelling mag u van de andere partij verlangen?

Fusie met Stichting Keurmerk Letselschade op 1 januari 2017

Door de fusie met de Stichting Keurmerk Letselschade (SKL) is op 1 januari 2017 één nieuw, onafhankelijk kwaliteitsstelsel voor de letselschade branche ontstaan: het Register Letselschade. Dit register vervangt de registers GBL en GOMA van De Letselschade Raad en het keurmerk van SKL.

De Letselschade Raadsdag 2016

Gelukkig GBL!

Op donderdag 17 november 2016 vond De Letselschade Raadsdag plaats. Deze stond dit jaar in het teken van het het 10-jarig bestaan van de GBL.

 

Congres Aansprakelijkheid bij Medische Incidenten

Donderdag 1 december 2016 Theater Het Spant te Bussum.
In de GOMA staan de te ondernemen acties opgesomd na het ontstaan van medisch letsel. Maar wat zijn eigenlijk de behoeften van de patiënt wanneer er een incident voorvalt?