Kwaliteit belangenbehartigers

U heeft belang bij inschakeling van een betrouwbare en deskundige belangenbehartiger. Maar, hoe beoordeelt u dit? Let er bij het zoeken van een deskundige belangenbehartiger op dat:

  • De belangenbehartiger is aangesloten bij het Register Letselschade van De Letselschade Raad.
  • De belangenbehartiger is lid van een van de onderstaande beroepsverenigingen.
  • De belangenbehartiger het Keurmerk Letselschade had.

Aangesloten organisaties

Voor het vinden van een goede belangenbehartiger kunt u allereerst kijken naar de bij De Letselschade Raad aangesloten organisaties. Deze organisaties staan vermeld in het Register Letselschade en committeren zich aan de kwaliteitseisen die De Letselschade Raad opstelt.

Lidmaatschap beroepsvereniging

Ook het lidmaatschap van diverse beroepsverenigingen biedt een indicatie voor deskundigheid en betrouwbaarheid. Hieronder staan de belangrijkste verenigingen.

Keurmerk Letselschade

De Stichting Keurmerk Letselschade richtte zich op een correcte behandeling van het letselschadeslachtoffer door zijn belangenbehartiger. Diverse letselschadeadvocaten en letselschadebureaus hadden het Keurmerk Letselschade. Zij voldeden aan kwaliteitsnormen, zoals onafhankelijkheid, deskundigheid, transparantie, communicatie en duidelijkheid. De keurmerknormen werden regelmatig gecontroleerd.

Met ingang van 1 januari bestaat het Keurmerk Letselschade niet meer. Door fusie zijn de keurmerkkantoren nu aangesloten bij het Register Letselschade van De Letselschade Raad.

Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE)

Het Nivre bewaakt het niveau van de dienstverlening van schade-experts en risicodeskundigen in zijn register. Het Nivre stelt hoge eisen aan opleidingen en draagt bij aan vergroting van de deskundigheid door permanente educatie. Op de website van het Nivre vindt u meer informatie over de eisen die aan registerexperts worden gesteld.

Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS)

Het NIS is een beroepsvereniging voor letselschade- of personenschaderegelaars die vooral ambulant werkzaam zijn of persoonlijke contacten hebben met slachtoffers. De leden verrichten feitenonderzoek en zijn daarom overwegend in de buitendienst werkzaam. Zij treden op namens verzekeringsmaatschappijen, rechtsbijstandsverzekeraars, expertisebureaus of als zelfstandige belangenbehartiger. Het NIS stelt zich onder andere ten doel het bevorderen en in stand houden van de vakkennis van haar leden.

Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA)

De leden van de beroepsvereniging LSA voldoen aan strenge eisen. LSA advocaten hebben een extra (Grotius) opleiding gevolgd en houden met cursussen en trainingen hun kennis op peil. Tevens zijn LSA advocaten verplicht een groot deel van hun praktijk te besteden aan letselschadezaken. Het lidmaatschap staat open voor zowel advocaten die alleen voor slachtoffers optreden als advocaten die voor verzekeraars werken.

Vereniging van advocaten ASP (ASP)

De leden van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade treden alleen op voor slachtoffers. Zij moeten voldoen aan toelatingseisen en kwaliteitseisen. 

Werkgroep Artsen-Advocaten (WAA)

Zowel artsen als advocaten kunnen lid worden van de vereniging WAA. De advocaten van de WAA treden alleen op voor slachtoffers.