Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims

Naar aanleiding en met inachtneming van de feedback op het concept-rapport van de Erasmus School of Law, tijdens en na de consultatieronde van 10 oktober 2018, is het definitieve rapport ‘Naar een Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims’ opgeleverd. Dit rapport vindt u op de Actualiteitenpagina bij het kopje Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims.

Indexering Richtlijnen 2019

Jaarlijks wordt bezien of de Richtlijnen moeten worden geïndexeerd. Zo ook in januari 2019. Indexering vond plaats van de Richtlijn studievertraging en de Richtlijn licht letsel inclusief smartengeld. Voor de overige Richtlijnen bleek indexering niet noodzakelijk.

VIVAT Schadeverzekeringen N.V. uitgeschreven uit Register Letselschade

19 december 2018

Per 1 januari 2019 wordt VIVAT Schadeverzekeringen N.V. uitgeschreven uit het Register Letselschade. Aan de gestelde voorwaarden voor registratie kan VIVAT Schadeverzekeringen N.V. op dit moment niet voldoen en dat is een vereiste om als schadeverzekeraar ingeschreven te kunnen staan bij het Register Letselschade.

 

Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’

Zoals aangekondigd op De Letselschade Raadsdag d.d. 22 november jl. kan er vanaf die datum gewerkt worden met de Aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’. Deze kan worden gedownload op de ‘Activiteiten’-pagina.