Eerste opvang na een ongeval

Een ongeval is een schokkende gebeurtenis en vooral als u letsel oploopt. Terwijl u bijkomt van de schrik en herstelt van uw verwondingen, moet u ook van alles regelen. Diverse instanties kunnen helpen met de eerste opvang na een ongeval.

Hieronder leest u wat de politie, Slachtofferhulp Nederland en de ANWB voor u kunnen betekenen.

Politie

Anders dan u misschien verwacht, komt de politie vaak niet naar de plaats van een aanrijding. Of de politie komt, hangt af van de ernst van de aanrijding. Ter plekke onderzoekt de politie wat er precies is gebeurd. De politie bepaalt niet wie er schuld heeft aan het ongeval. De politie stelt slechts de feiten vast.

De politie kan de partijen en getuigen ondervragen en doet een sporenonderzoek. De breedte van de weg wordt gemeten en er wordt gekeken naar remsporen, glassporen en dergelijke. De politie maakt vervolgens een registratieset of proces verbaal op. Dit rapport is in eerste instantie bedoeld voor een eventuele vervolging van een verdachte van een overtreding of misdrijf. In het rapport staan de belangrijkste feiten en de namen en adressen van de betrokkenen. Deze gegevens kunnen een grote rol spelen bij de bepaling welke partij aansprakelijk is voor het verkeersongeval.

Belanghebbenden (slachtoffer, belangenbehartiger, verzekeraar) kunnen tegen betaling een kopie van de registratieset of het proces verbaal opvragen bij de Stichting Processen Verbaal. Het kan enige tijd duren voordat de gegevens beschikbaar komen.

Slachtofferloket

Het Slachtofferloket is een gezamenlijk initiatief van politie, Slachtofferhulp Nederland en Openbaar Ministerie. Hier kunt u terecht met vragen over uw zaak, nadat u aangifte heeft gedaan bij de politie omdat u het slachtoffer bent van bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeval.

Denk bijvoorbeeld aan vragen als:

  • Is de dader inmiddels bekend?
  • Welke instantie heeft mijn zaak in behandeling?
  • Kan ik een schadevergoeding claimen en hoe moet dit?
  • Wordt mijn zaak door de rechter behandeld en hoe gaat dit?

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en emotionele ondersteuning na een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk. Deze hulp is gratis. Slachtofferhulp Nederland beschikt over regionale kantoren. Eventueel komt een deskundige medewerker bij u thuis. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk.

Wat kan Slachtofferhulp Nederland voor u doen:

  • De medewerkers bieden een luisterend oor en kijken samen met u naar wat er verder moet gebeuren.
  • U krijgt informatie over hoe u schade kunt verhalen, over juridische procedures en over verzekeringen. Voor juridische hulp verwijst Slachtofferhulp naar de rechtsbijstandsverzekeraar of een belangenbehartiger in het Nationaal Keurmerk Letselschade.
  • Indien nodig, gaat een medewerker met u mee naar de politie, een arts, belangenbehartiger of naar de rechtbank.
  • Indien nodig, wordt u verwezen naar andere hulpverleners.
  • Als u dat wilt, wordt u in contact gebracht met lotgenoten. ZieĀ contact met lotgenoten

ANWB

Bent u lid van de ANWB? Dan hebt u recht op gratis online juridisch advies op het gebied van verkeer, recreatie en toerisme. Via het platform adviseren gespecialiseerde juristen van de ANWB over tal van zaken. Bijvoorbeeld: hoe kunt u autoschade verhalen? Wie is aansprakelijk voor een ongeluk? Welke verkeersregels spelen daarbij een rol?

Leden kunnen gebruik maken van modelcontracten en voorbeeldbrieven.