Hulp in en om huis

Het kan zijn dat u door het letsel niet meer (alle) werkzaamheden in en om huis kunt verrichten die u vóór het ongeval of medisch incident wel deed. U kunt dan ondersteuning zoeken, bijvoorbeeld door een kennis of familielid of door een betaalde hulp. Waar kunt u terecht? Hoe is het geregeld met de kosten?

In beginsel kunt u de kosten van de huishoudelijke hulp en klussen door derden verhalen op de aansprakelijke partij. De voorwaarden zijn:

  • De werkzaamheden zijn noodzakelijk.
  • Vanwege het letsel door een ongeval of medisch incident kunt u deze werkzaamheden niet zelf verrichten.
  • Vóór het ongeval of medisch incident verrichtte u deze werkzaamheden wel.
  • De kosten (uurloon en aantal uren) voor de hulp zijn redelijk.

Huishoudelijke hulp

Als gevolg van het ongeval kunt u (een deel van) de huishoudelijke werkzaamheden niet meer aan. U kunt hulp zoeken, bijvoorbeeld van een kennis, familielid of particuliere externe hulp. Ook kunt u een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Elke gemeente heeft een WMO-loket. Hier kunt u terecht voor bijvoorbeeld:

  • huishoudelijke hulp
  • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een verhoogd toilet)
  • vervoer in de regio
  • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd)
  • individuele begeleiding
  • ondersteuning van mantelzorgers

Vervolgens kunt u kiezen tussen hulp in natura (thuiszorg) of een persoonsgebonden budget (PGB). Voor thuiszorg betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is doorgaans lager dan het uurtarief van een particuliere hulp.

Vergoeding
Kunt u als gevolg van een ongeval of medisch incident niet langer dezelfde taken in het huishouden uitvoeren als voorheen? Is een ander aansprakelijk voor uw schade? Is de aansprakelijkheid ook erkend? Dan kunt u de kosten verhalen op de aansprakelijke partij. U kunt voor de hoogte van de vergoeding aansluiting zoeken bij de normbedragen in De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp. Het maakt voor de vergoeding niet uit of u wel of geen hulp van externen inschakelt.

Klussen in en om huis

Het kan zijn dat u door het letsel niet meer in staat om klussen te doen in en om het huis. Denk aan schilderen, tuinonderhoud of een verbouwing. Deed u deze klussen voorheen zelf? Dan kunt u hulp inroepen van een familielid, kennis of een professioneel bedrijf.

Vergoeding
Als u klussen uitbesteedt, kunt u de meerkosten verhalen op de aansprakelijke partij. Bij meerkosten gaat het om kosten die u anders niet zou hebben gemaakt. Materiaalkosten zijn bijvoorbeeld niet verhaalbaar, maar kosten van arbeid wel. Bovendien moet het duidelijk zijn dat u de werkzaamheden zonder het letsel zelf zou hebben gedaan. 

Het is verstandig vooraf een offerte van de klussen aan de aansprakelijkheidsverzekeraar voor te leggen. In de offerte moeten de kosten van arbeid en die van materiaal zijn uitgesplitst. Op basis van de offerte kan vooraf overleg plaatsvinden over de redelijkheid van de kosten. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen. De aansprakelijkheidsverzekeraar kan namelijk bepalen dat de kosten niet redelijk zijn. In dat geval zal de verzekeraar de kosten niet (volledig) vergoeden. Voor hulp door familie of vrienden is in overleg met de verzekeraar van de tegenpartij een redelijke vergoeding vast te stellen.

De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid bevat normbedragen voor de hoogte van de vergoeding voor de gebruikelijke werkzaamheden in en om de woning. Het maakt voor de vergoeding niet uit of u wel of geen hulp van derden inschakelt.

Schadebeperkingsplicht
Als slachtoffer heeft u de plicht uw schade te beperken. Is de verwachting dat uw letsel binnen korte tijd herstelt, zodat u weer zelf in staat bent de klussen te doen? Dan kan de aansprakelijkheidsverzekeraar u verzoeken de klussen even uit te stellen.