Op de plek van het verkeersongeval

Het beste kunt u deze pagina en de formulieren aan de rechterkant uitprinten en in het dashboardkastje van uw auto leggen bij uw aanrijdingsformulier. Mocht u een aanrijding krijgen, dan heeft u deze informatie bij de hand.

Na een aanrijding brengt u uzelf en andere betrokkenen in veiligheid. Bel eventueel een ambulance of de politie via 112.

Gegevens noteren

Verlaat de plaats van het ongeval niet zonder al uw gegevens aan de andere partij te geven. Als u dat niet doet, bent u strafbaar, ook bij een lichte aanrijding.

Noteer direct gegevens van getuigen, liefst hun naam en adres en anders hun kenteken. Getuigen zijn vaak snel weer verdwenen. Voor het invullen van een getuigenverklaring kunt u gebruik maken van het formulier getuigenverklaring. U vindt het rechts op het scherm.

Auto verplaatsen?

Kijk of de auto veilig staat, en zet zo nodig uw gevarendriehoek neer. Verplaats de auto’s niet, tenzij zij het verkeer blokkeren. Als u de auto moet verplaatsen, maak dan eerst foto’s van de situatie en van de schade aan alle voertuigen. Markeer met een krijtje op het wegdek of fotografeer de stand van de voertuigen na de aanrijding.

Schade melden

Vul met de andere betrokkene(n) de voorzijde van het Europese Schade Aangifte Formulier in. U hoeft het samen niet eens te zijn over de schuldvraag. Zorg wel samen dat alle gegevens goed staan vermeld. Let vooral op het vakje ‘getuigen’ midden boven in het formulier. Hier kunt u ook passagiers en familie vermelden. Zorg dat alle kruisjes bij vraag 12 in het midden goed zijn ingevuld. Bij de latere schaderegeling kan dit belangrijk zijn. Achteraf (thuis) vult u ook zorgvuldig de achterzijde in. Deze informatie kunt u ook bij voorbaat invullen.

Met een smartphone kunt u de schade eventueel ook melden via Mobielschademelden.nl van het Verbond van Verzekeraars. Deze app vervangt het Europese schadeaangifte formulier. De meeste verzekeraars en leasemaatschappijen zijn aangesloten op Mobielschademelden.nl. Zij accepteren uw melding zonder dat u nog op papier een schademelding hoeft in te vullen. Mocht uw verzekeraar niet zijn aangesloten, dan wordt u hiervan tijdens het melden op de hoogte gebracht.

De app is niet geschikt voor een aanrijding met een buitenlands voertuig of een ongeval met gewonden.

Politie bellen?

Bel de politie alleen in de volgende gevallen:

  • Iemand is gewond geraakt.
  • Er is grote schade aan de auto’s.
  • Een buitenlands voertuig is bij het ongeval betrokken.
  • Eén van de partijen is doorgereden (bij parkeerschade: verplaats uw eigen voertuig NIET).
  • U verschilt essentieel van mening met de andere betrokkene(n) over hoe de aanrijding is ontstaan. Wanneer de toedracht van het ongeval op zich duidelijk is, hoeft u NIET met de andere betrokkene(n) in discussie te gaan over de schuldvraag.
  • U vermoedt een misdrijf. U vermoedt bijvoorbeeld dat de andere betrokkene heeft gedronken, rijdt zonder rijbewijs of geen verzekering heeft.

Attendeer de politie op sporen (remsporen, glasscherven, krijtmarkeringen et cetera), en laat in elk geval eventuele remsporen opmeten.

Overig

Ga nooit in op voorstellen om de schade direct te regelen.

Bel zo nodig de hulpdienst van uw autoverzekering om het voertuig te laten wegslepen.