Commissies, project- en werkgroepen

Activiteiten starten in reactie op ontwikkelingen in de branche en signalen uit de praktijk.

De diverse activiteiten van De Letselschade Raad worden in projectverband of binnen de commissies, project- en werkgroepen opgepakt.

De uiteindelijke besluitvorming ligt bij het Bestuur van De Letselschade Raad. Voortdurend is sprake van een wisselwerking. De leden van het Platformoverleg delen hun visie en scherpen deze aan. Tegelijkertijd zoeken zij naar praktische oplossingen met aandacht voor het verwerven en behouden van draagvlak.

Brede vertegenwoordiging

De commissies, werk- en projectgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de beroeps- en koepelorganisaties in het Platformoverleg en de toehoorders.

Het Platformoverleg heeft de Federatie Slachtoffer Organisaties (FSO) en de Patiëntenfederatie Nederland uitgenodigd voor deelname aan de diverse groepen. Zodoende worden ook de belangen van mensen met letselschade, patiënten en consumenten vertegenwoordigd. Vertegenwoordigers van de Nationale Letselschade Experts (NLE) nemen eveneens deel aan diverse groepen als behartigers van de belangen van mensen met letselschade.