Werkgroep IWMD vraagstelling: evaluatie en revisie

De huidige IWMD-vraagstelling “Causaal verband bij ongeval” is alweer bijna 10 jaar in gebruik en uitgegroeid tot de standaard in letselschadezaken. Tijd en aanleiding daarom voor evaluatie en waar nodig, revisie.

Dit initiatief wordt wederom voorgezeten door prof. mr. Arno Akkermans van de VU Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in samenwerking met De Letselschaderaad (DLR) en de Permanente Adviescommissie Personenschade (PAP) van de GAV, waarin zowel GAV- als WAA-leden zitting hebben.

Om de IWMD-vraagstelling gedegen te kunnen evalueren, wordt inbreng van professionals werkzaam in de letselschade gevraagd. De eerste ronde van deze formele feedback betreft een enquête, die uitgestuurd zal worden door De Letselschade Raad. Hiermee inventariseert de werkgroep welke ervaringen er in de afgelopen 10 jaren zijn opgedaan met de bestaande vraagstelling. Ook vragen wij om suggesties voor verbetering.

De enquête is eind 2019 gedistribueerd. Reageren is nog mogelijk tot eind februari 2020.

In maart 2020 zullen de reacties vervolgens anoniem en conform de AVG worden verwerkt. De geaggregeerde antwoorden zullen worden gebundeld en gebruikt als basis voor verdere analyse en discussie.

Tijdens de discussiefase zullen belangstellende organisaties en individuen ook weer gehoord worden. Streven is om voor eind 2020 de nieuwe IWMD versie 2.0 uit te brengen.

Samenstelling werkgroep

  • prof. dr. Arno Akkermans, VU Faculteit der Rechtsgeleerdheid, voorzitter
  • mr. Ivanka Dijkstra, DLR, secretaris
  • drs. Angelique Reitsma, namens Persmanente Adviescommissie Personenschade GAV
  • drs. Ben Blankers, RGA, Permanente Adviescommissie Personenschade GAV