De Permanente Commissie GOMA

De Permanente Commissie GOMA is het overlegorgaan waar letselschadebranche en zorgsector elkaar ontmoeten.

De PC GOMA is belast met de implementatie van, voorlichting over en actieve monitoring van de GOMA. De leden van de commissie treden op als ambassadeur van de GOMA binnen hun eigen achterbannen.

Het Bureau van De Letselschade Raad ondersteunt de werkgroep hierbij en vervult de coördinerende taken inzake de besluitvorming.

Focus PC GOMA

De PC GOMA heeft de laatste tijd de focus gehad op de herziening van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid.

Deze focus heeft geleidt tot een nieuwe GOMA, de GOMA 2022.

Klik hier voor de pagina over de GOMA 2022.

 

Samenstelling PC GOMA

 • mr. Trudy Boshuizen (NVZ)
 • mr. Rachel Dielen (Platform Personenschade)
 • Clara Tilanus (letselschade advocaat)
 • mr. Madelon Hengeveld (VKIG)
 • mr. Sophie van Dierendonck (ministerie van VWS)
 • Lisanne Polak (VvAA)
 • mr. Hugo de Jager  (rechtsbijstandverzekeraars)
 • Marilene van Hussen (Patiëntenfederatie Nederland)
 • mr. Annemiek van Reenen–ten Kate (letselschade-expert)
 • mr. Anneloes Rube (KNMG)
 • mr. Aernout Santen en Johan Logher (medische aansprakelijkheidsverzekeraars)
 • Joke Smink (NFU)
 • Yme Drost (NIVRE)
 • drs. Pauline Verhoeven (DLR, secretaris)