Projectgroep Traumatisch Hersenletsel (TH)

Traumatisch hersenletsel wordt vaak niet of pas in een (te) laat stadium herkend. Een tijdige signalering is belangrijk.

Vanuit het periodieke overleg tussen de Federatie Slachtoffer Organisaties (FSO) en De Letselschade Raad (DLR) kwam de wens naar voren om een projectgroep samen te stellen ten behoeve van een betere behandeling van traumatisch hersenletsel.

De Projectgroep onderzoekt of de behandelende sector een positieve impuls kan worden gegeven op het gebied van diagnosticering en specifieke begeleiding van patiënten/ slachtoffers met een ernstig vermoeden van traumatisch hersenletsel. Ook wil de Projectgroep onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn in het traject van schadeafwikkeling. Dit mede om te voorkomen dat mensen nogmaals slachtoffer worden van het traject. Daarnaast wil men kijken naar re-integratie van mensen met traumatisch hersenletsel.

Twee fasen

Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt de definitie van traumatisch hersenletsel vastgesteld. In de tweede fase wordt een stappenplan of procedurele richtlijn ontwikkeld voor een goede behandeling/afhandeling door verzekeraars en belangenbehartigers.

Vanaf eind november 2018 kan er worden gewerkt met de Handreiking, incl. de Rode vlaggenlijst. Beide documenten zijn te downloaden op deze pagina.

Samenstelling Projectgroep

  • Dhr. Erwin Audenaerde, NVvA (voorzitter)
  • Prof. Dr. Coen van Bennekom, Heliomare
  • Drs. Frank van der Burg, GAV
  • Dhr. Marten Knevel, FSO
  • Dr. Ernst van den Doel, neuroloog
  • Prof. dr. Luciano Fasotti,  Rehabilitation Medical Centre Groot Klimmendaal
  • Mr. Marcel Garst, advocaat namens FSO
  • Mr. Marieke van Werkhoven, De Letselschade Raad (secretaris)
  • Mr. Martijn Tuin, Achmea
  • Prof. Dr. Haije Wind,  Arbeid en NAH/verzekeringsgeneeskunde

Handreiking traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling, incl. Rode vlaggenlijst