Ik ben werkloos

Hebt u ten tijde van het ongeval, medisch incident of misdrijf een werkloosheidsuitkering? Bij arbeidsongeschiktheid moet u zich melden bij de uitkeringsinstantie UWV. Dit moet uiterlijk gebeuren op de tweede dag dat u ziek bent. U belt hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 9294.

Na de ziekmelding

Na uw ziekmelding neemt een medewerker verzuimbeheer van UWV contact met u op. Hij bespreekt met u wat voor werk u deed, waarom u niet kunt werken en wanneer u denkt dat u weer kunt werken. U bent verplicht om aan dit gesprek mee te werken.

Tijdens de eerste 13 weken ziekte

Tijdens de eerste 13 weken arbeidsongeschiktheid houdt u gewoon uw ww-uitkering. Dit betekent dat u zich aan de WW-plichten moet houden. U moet dus blijven solliciteren en afspraken nakomen die u met het UWV heeft gemaakt.

Wilt u ontheffing van de sollicitatieplicht? Vraag dit dan via de Werkmap bij de adviseur werk aan. Naast de regels van de WW, gelden na uw ziekmelding ook de regels van de Ziektewet. Dit betekent onder andere dat u moet meewerken aan uw re-integratie.

Langer dan 13 weken ziek

Na 13 weken arbeidsongeschiktheid stopt uw ww-uitkering. U krijgt dan een Ziektewet-uitkering. Vanaf dat moment gelden alleen nog de regels van de Ziektewet. Na herstel kunt u opnieuw een ww-uitkering aanvragen.

Ziekte binnen 4 weken na einde ww-uitkering

Is uw ww-uitkering gestopt en wordt u binnen 4 weken arbeidsongeschikt? Dan kunt u misschien toch nog een Ziektewet-uitkering krijgen. U meldt zich op uw eerste ziektedag ziek bij UWV. Hiermee vraagt u automatisch een Ziektewet-uitkering aan.