Ik ben zelfstandige

Ondernemers zijn vrij in hun keuze om wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen af te sluiten. Ook kunnen zij zelf bepalen of en zo ja welke inkomensrisico’s zij willen afdekken. Zelfstandig ondernemers hebben geen recht op een uitkering in het kader van de werknemersverzekeringen.

Heeft u een AOV afgesloten? Meld het letsel en eventuele arbeidsongeschiktheid dan zo snel mogelijk bij uw verzekeraar.

Na uw melding zal een verzekeringsarts van uw verzekeraar de mate van arbeidsongeschiktheid onderzoeken. Meestal gebeurt dat in samenspraak met een arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts wel nog wel eens gebruik maken van een huisarts voor een ‘klein geneeskundig onderzoek’.

Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering

U hebt geen AOV? Bij volledige arbeidsongeschiktheid bent u in dat geval aangewezen op het inkomen van uw partner of op de bijstand. Bij uw gemeente kunt u informeren of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.

Tijdelijk financiële hulp nodig?

Hebt u tijdelijk financiële problemen of bent u tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Als u voldoet aan de voorwaarden, kan de gemeente u ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfskapitaal of een aanvulling van uw inkomen tot bijstandsniveau. U ontvangt de uitkering maximaal 12 maanden, soms is verlenging mogelijk. De Bbz voor het levensonderhoud is een renteloze lening. Voor de lening van het bedrijfskapitaal betaalt u wel rente.

Voor zelfstandigen vanaf 55 jaar met financiële problemen is er de IOAZ-uitkering. Voor de aanvraag kunt u bij de gemeente terecht.