Medische kosten

Bij letselschade na een ongeval heeft u recht op vergoeding van de kosten van medische behandelingen. Maar, niet alle zorg wordt vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker of uw eigen zorgverzekeraar. Bij twijfel is het raadzaam contact met de verzekeraar op te nemen.

Zorgverzekering

In Nederland is iedereen verplicht verzekerd tegen zorgkosten. Deze basisverzekering geeft recht op vergoeding van medische kosten, zoals die van medicijnen en hulpmiddelen, een bezoek aan huisarts en medisch specialist, opname in een ziekenhuis en revalidatiecentrum.

Naast de basisverzekering zijn veel mensen aanvullend verzekerd. In de polisvoorwaarden staat welke zorg dan nog meer wordt vergoed. Denk aan de kosten van vervoer voor het ondergaan van een medisch onderzoek of een behandeling. Soms heeft u een verklaring van uw arts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Voor sommige hulp en vervoer moet u een eigen bijdrage betalen. Ook kan een deel van de kosten voor eigen rekening blijven, omdat u een eigen risico heeft. Deze niet-gedekte kosten kunt u claimen bij de veroorzaker van het ongeval of diens verzekeraar.

Bepaalde (alternatieve) behandelingen worden deels of geheel niet vergoed. Kijk vooraf in de polisvoorwaarden of bel met de eigen zorgverzekeraar. Is er geen recht op vergoeding? Dan kunt u de kosten mogelijk claimen op de veroorzaker van het ongeval of diens verzekeraar. Overleg wel met de tegenpartij of de kosten inderdaad worden vergoed, voordat u met de behandeling begint.

Verzorging en verpleging thuis

Heeft u verzorging of verpleging thuis nodig? Ook hiervoor kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Eigen verzekeringen

Kijk voor een overzicht van mogelijke verzekeringen ook op bijgaand Schema Eigen Verzekering.