Voorschotten en uitbetaling

Gedragsregel 7 van de Gedragscode Behandeling Letselschade luidt:

Binnen 14 dagen uitkeren. De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling.

Uitbetaling bij kleine schade

Is uw letselschade niet erg groot? Dan ontvangt u het schadebedrag meestal snel op uw bankrekening. Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst is dan niet nodig. Als u dat heeft afgesproken, kan de verzekeraar het geld ook uitbetalen aan uw belangenbehartiger.

Na uitbetaling van de schadevergoeding is uw dossier afgewikkeld. Blijkt er later toch meer schade te zijn, dan kunt u om heropening van het dossier vragen. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren nadat u die extra schade hebt opgemerkt. Uiteraard moet u kunnen aantonen dat de schade het gevolg is van het ongeval.

Uitkering bij omvangrijke schade

Meestal krijgt u het bedrag ineens uitgekeerd. De verzekeraar houdt de eerder aan u uitbetaalde voorschotten in op de schadevergoeding. Ook is het mogelijk de uitkering te ontvangen in de vorm van een periodieke (jaarlijkse) uitkering. De verzekeraar betaalt de kosten van uw belangenbehartiger doorgaans rechtstreeks.

U bent vrij om het geld te besteden zoals u dat wilt. Gaat het om een hoog bedrag wat u ook in de toekomst financiële zekerheid moet bieden? Het beste kunt u dan deskundig financieel advies inwinnen.

Voorschotten

De afwikkeling van letselschade neemt vaak lange tijd in beslag. Dat komt omdat de uiteindelijke schade niet altijd meteen kan worden vastgesteld. Het verloop van uw genezingsproces wordt afgewacht. Vaak is pas na een tijd duidelijk welke invloed het (blijvende) letsel heeft op uw functioneren. In de tussentijd maakt u vaak wel allerlei kosten als gevolg van het ongeval. U moet reizen om een arts te bezoeken, heeft hulp in de huishouding nodig of een deel van het salaris of inkomen valt weg.

Als de aansprakelijkheid vast staat, heeft u recht op vergoeding van deze ’tussentijdse’ schade. De aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt u voorschotten. Deze zijn vooral een vergoeding van kosten die u op de korte termijn moet maken. Het kan ook een vergoeding zijn voor een verlies aan inkomen dat u al heeft geleden of binnen korte tijd zal ontstaan.

De voorschotten dienen meerdere doelen. Enerzijds houden zij uw financiële positie gelijk aan die van voor het ongeval. Anderzijds voorkomen zij dat u bedragen moet voorschieten. Uw financiële situatie mag niet voor onnodige extra problemen zorgen.

De aansprakelijkheidsverzekeraar stelt de voorschotten doorgaans beschikbaar in de vorm van afgeronde bedragen. Op de uiteindelijke schadevergoeding worden de voorschotten uiteraard in mindering gebracht.

Wettelijke rente

U heeft recht op vergoeding van de wettelijke rente over de periode tussen de datum waarop de schade is ontstaan en de uitbetaling van de definitieve schadevergoeding. De genoemde datum is meestal die van het ongeval, maar het kan ook de betaaldatum van een rekening zijn. Met de uitbetaling van voorschotten beperkt de aansprakelijkheidsverzekeraar dus ook de omvang van de wettelijke rente. Een overzicht van de wettelijke rente vindt u rechts op het scherm.