Fondsen

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Mensen met letselschade als gevolg van een misdrijf of opzettelijk geweld bij een verkeersongeval kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dat is vooral van belang als de schade niet te verhalen is op een WA-verzekering of de dader zelf. Meer informatie kunt u krijgen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven of bij Slachtofferhulp Nederland.

Waarborgfonds Motorverkeer

Is de naam van de veroorzaker van het ongeval onbekend, de auto gestolen of niet verzekerd? In veel gevallen kunt u uw schade claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Daarbij geldt een eigen risico. Dit fonds wordt voornamelijk gefinancierd door Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Zij dragen een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen af aan het fonds.

Aan vergoeding door het Waarborgfonds zijn eisen verbonden:

  1. De schade is aantoonbaar het gevolg van een ongeval met een motorrijtuig.
  2. De bestuurder van het motorrijtuig is aansprakelijk.
  3. U heeft alle mogelijke moeite gedaan om achter de gegevens van deze bestuurder te komen.

Het Waarborgfonds kan de schade weer verhalen op de veroorzaker van het ongeval of de eigenaar van de auto, mits die bekend zijn.

Sociaal fonds eigen werkgever

Het kan langere tijd duren voordat u een eerste voorschot ontvangt. Er loopt bijvoorbeeld een discussie over wie er aansprakelijk is. Intussen heeft u wel kosten en schadeposten. Wellicht kan uw werkgever helpen? Sommige grote bedrijven hebben regelingen voor het geval werknemers onverwacht hoge kosten krijgen die zij niet zomaar kunnen voorschieten. Soms is dat een krediet tegen aantrekkelijke voorwaarden, soms een uitkering uit een sociaal fonds. Vraag hiernaar bij uw werkgever.