Ik word aansprakelijk gesteld

Hoe moet u handelen als u aansprakelijk wordt gesteld?

WA-verzekering

U ontvangt een brief waarin u aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van een verkeersongeval. Deze brief kunt u het beste doorsturen aan uw WA of AVP-verzekering. Bestuurde u een motorvoertuig? Uw autoverzekeraar zal dan de schade in behandeling nemen, u om uw lezing vragen en zo nodig de benadeelde schadeloos stellen. De benadeelde kan trouwens ook rechtstreeks uw autoverzekeraar benaderen.

Als uw verzekering een bonus-malus regeling of een no-claim kent, geldt het volgende. Als de verzekeraar een schadevergoeding betaalt, gaat uw bonus omlaag naar een lagere trede. Zie hiervoor de polisvoorwaarden. Het maakt niet uit hoe hoog de schadevergoeding is. De verzekeraar of tussenpersoon kan voor u uitrekenen wat het verlies aan bonus u de eerstkomende jaren gaat kosten. Soms is het voordeliger om zelf de schadevergoeding te betalen. U maakt daarover afspraken met de verzekeraar en u betaalt het uitgekeerde bedrag terug. Vaak kunt u dit ook achteraf nog regelen. In de polis staat binnen welke termijn u moet beslissen.

Voetganger of fietser

Ook als voetganger of fietser kunt u aansprakelijk worden gesteld. Hopelijk heeft u net als de meeste mensen een Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren (AVP). De brief met de aansprakelijkstelling zendt u door naar uw verzekeraar. Tegelijkertijd stuurt u een brief aan de benadeelde. In de brief maakt u de gegevens van uw verzekering bekend.

Niet WA-verzekerd

Heeft u geen WA-verzekering? Dan moet u zelf de schade betalen. U moet in dat geval zelf met de benadeelde of zijn verzekeraar discussiëren over de schuldvraag, de hoogte van de schade enzovoorts. Als u onverzekerd een motorvoertuig bestuurde, wordt de schade mogelijk afgehandeld via het Waarborgfonds Motorverkeer. Het fonds zal de schadevergoeding op u verhalen.