Afwijzing aansprakelijkheid

In sommige gevallen wijst de tegenpartij de aansprakelijkheid af. Grofweg zijn er twee redenen waarom de tegenpartij de aansprakelijkheid kan betwisten.

  1. Verschil van mening over de toedracht
  2. Geen aansprakelijkheid

Andere mening over toedracht

De tegenpartij betwist uw weergave van de feiten en omstandigheden, die tezamen de toedracht vormen. Volgens u voerde de tegenpartij bijvoorbeeld geen licht bij donker en regenachtig weer en was daardoor niet zichtbaar. De tegenpartij stelt dat hij wel licht aan had of dat hij wel zichtbaar was. U moet dan bewijs leveren van uw stelling.

Geen aansprakelijkheid

De tegenpartij erkent wel de toedracht, maar stelt dat dit geen aansprakelijkheid oplevert. Bijvoorbeeld: u rijdt in een woonwijk. Net als u een groepje fietsende kinderen wilt passeren, wijkt er één uit naar links. Uw auto is daardoor beschadigd. De ouders van het kind stellen dat zij niet aansprakelijk zijn voor de verkeersfout van hun kind. U had volgens hen rekening moeten houden met een dergelijke fout van een fietsend kind.

Wat kunt u doen?

Wordt de aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk betwist? Dan is het aan u – als eisende partij – om te bewijzen dat de tegenpartij wél aansprakelijk is. Dit kunt u doen met alle mogelijke middelen. Denk aan getuigenverklaringen, het rapport van de politie, foto’s van remsporen op het wegdek enzovoorts.

Discussies over de aansprakelijkheid zijn juridisch ingewikkeld. U doet er verstandig aan een professionele belangenbehartiger in te schakelen.

Deling van aansprakelijkheid

De uitkomst kan zijn dat u en de andere partij beiden voor een deel aansprakelijk zijn. Er is bijvoorbeeld een deling van aansprakelijkheid van 70% – 30% in uw voordeel. Dit bekent dat u slechts een deel van uw schade (in het voorbeeld 70%) kunt verhalen. Ook krijgt u maar een deel van de kosten voor het inschakelen van juridische hulp vergoed.