Buitenlandse tegenpartij

Het verhalen van schade bij een ongeval in Nederland met een buitenlandse tegenpartij of een ongeval in het buitenland is internationaal goed geregeld.

Ongeval in Nederland

Bij een ongeval in Nederland met een buitenlandse tegenpartij geldt in de regel het Nederlands recht. Buitenlandse verzekeraars hebben een Nederlandse vertegenwoordiger. U regelt de schade met deze vertegenwoordiger. Bij het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars kunt u navragen wie de vertegenwoordiger is.

Ongeval in buitenland

Alle WAM-verzekeraars in de Europese Unie hebben in elk EU-land een schaderegelingsadres. WAM staat voor Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. U of uw belangenbehartiger kunt in beginsel bij dit adres in uw eigen taal de claim indienen. Via Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars (het Groene-Kaartbureau) kunt u achterhalen wie de vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar in ons land is.

Het is raadzaam een belangenbehartiger in te schakelen, juist bij letselschade door een verkeersongeval in het buitenland. Zoek dan een belangenbehartiger die ervaring heeft met dergelijke zaken. Let op: bij een ongeval in het buitenland zijn de kosten van belangenbehartiging niet verhaalbaar.

Als het ongeval met een buitenlandse tegenpartij in Nederland is gebeurd, heeft de Nederlandse vertegenwoordiger zelf de bevoegdheid de schade te regelen. Dit is niet het geval als het ongeval in het buitenland is gebeurd. Alles moet dan worden afgestemd met de buitenlandse verzekeraar. In deze gevallen verloopt de schadeafwikkeling vaak traag en omslachtig.

Waarborgfonds Motorverkeer

In de onderstaande situaties kunt u zich wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer:

  • De betreffende verzekeraar heeft geen vertegenwoordiger in Nederland.
  • De vertegenwoordiger heeft niet inhoudelijk op de claim gereageerd.
  • Het schadeveroorzakende voertuig kan niet binnen twee maanden worden ge├»dentificeerd.

De verzekeraar van het voertuig kan niet binnen twee maanden worden achterhaald.