Hoe stel ik aansprakelijk?

U kunt recht op een vergoeding van uw schade hebben als het ongeval door een ander is veroorzaakt en die ander hiervoor aansprakelijk is. Om voor schadevergoeding in aanmerking te komen, stelt u als eerste de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk. U stuurt een formele schriftelijke aansprakelijkstelling per (aangetekende) brief naar de veroorzaker.

Rechts op uw scherm staan modelbrieven die u kunt gebruiken. Het is raadzaam een kopie naar zijn of haar aansprakelijkheidsverzekeraar te sturen als u die gegevens heeft. Een andere kopie van de aansprakelijkstelling bewaart u voor uw eigen dossier.

De verzekeraar heeft de schriftelijke aansprakelijkstelling nodig om onder andere:

 1. uw verzoek om schadevergoeding te behandelen
 2. de aansprakelijkheid te beoordelen
 3. te beoordelen of de aansprakelijkstelling binnen de wettelijke termijn is verzonden (verjaring).

Deskundige hulp

Meestal is het raadzaam een belangenbehartiger in te schakelen. Een letselschade-expert of -advocaat kan u helpen bij de aansprakelijkstelling en met de wederpartij overleggen over een schadevergoeding. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden schades via de rechter geregeld.

De aansprakelijkstelling

In de aansprakelijkstelling vermeldt u zoveel mogelijk relevante gegevens van u en de veroorzaker. Denk aan:

 • Naam en adresgegevens van uzelf en de veroorzaker. Wellicht heeft u geen persoonsgegevens van de andere partij en van eventuele getuigen. Mogelijk kan de politie u aan informatie helpen. Weet u het kenteken van het voertuig? Dan zijn de verzekeringgegevens te achterhalen via de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
 • Gegevens van de verzekeraar en polisnummer
 • Kenteken(s)
 • Reden waarom u de andere partij aansprakelijk acht. U geeft aan welke fout de tegenpartij heeft gemaakt die aan zijn schuld is te wijten. Ook bewijst u dat uw schade het gevolg is van die fout. Mogelijk heeft u zelf ook een fout gemaakt. Dan kan een deel van de schade voor uw eigen rekening blijven
 • Beschrijving van de aard en omvang van de schade als gevolg van het ongeval.

Ontvangstbevestiging

Binnen 14 dagen na ontvangst van de aansprakelijkstelling verstuurt de verzekeraar een ontvangstbevestiging. Krijgt u deze niet, stuur de aansprakelijkstelling dan nogmaals ‘aangetekend’. De ontvanger moet dan tekenen voor ontvangst en u kunt de brief via track and trace volgen.

Modelbrieven

Rechts op uw scherm staan modelbrieven. U kunt deze gebruiken voor de aansprakelijkstelling. Verstuur de brief bij voorkeur aangetekend. Het beste kunt u de verzekeraar van de veroorzaker aanschrijven, indien u weet wie de verzekeraar is.

De modelbrieven zijn gemaakt voor de aansprakelijkstelling in de onderstaande situaties:

 • Aanrijding tussen motorrijtuigen
 • Aanrijding tussen ongemotoriseerde verkeersdeelnemers
 • Aanrijding tussen gemotoriseerde en ongemotoriseerde verkeersdeelnemer
 • Aansprakelijkheid wegbeheerder
 • Schuldloze derde
 • Schade als inzittende van een motorvoertuig