De Letselschade Raadsdag, symposia en andere bijeenkomsten

Als netwerkorganisatie stimuleert De Letselschade Raad de dialoog tussen alle betrokken partijen door Raadsdagen, symposia en andere bijeenkomsten, zoals Webinars te organiseren. In een snel veranderende wereld krijgt ook de letselschadebranche te maken met vele nieuwe ontwikkelingen.

Binnen De Letselschade Raad spannen alle partijen zich gezamenlijk in om de afwikkeling van letselschadezaken nog verder te verbeteren en tegelijkertijd betaalbaar te houden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse bijeenkomsten die De Letselschade Raad voor professionals organiseert.

De Letselschade Raadsdagen:

De Letselschade Raad organiseerde op donderdag 23 november  zijn Raadsdag, waar dit jaar centraal stond hoe wij door verbinding en in vertrouwen met elkaar de letselschaderegeling vooruit kunnen brengen, daarmee de kwaliteit van de het letselschaderegelingsproces kunnen verhogen en kunnen laten aansluiten bij de behoeftes van het slachtoffer.