De Letselschade Raadsdag en andere symposia

Als netwerkorganisatie stimuleert de Raad de dialoog tussen alle betrokken partijen door congressen, symposia en andere bijeenkomsten te organiseren.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse symposia die De Letselschade Raad voor professionals organiseert.

Aankomend congres:

De Letselschade Raadsdag 2019